Skupinové poradenství

 

 Skupinu tvoří 5 klientů, kteří nemusí mít zcela shodné problémy, celou

dobu sezení je přítomna konzultantka.

 

Sese trvá 90 minut, klienti se schází jednou týdně vždy ve stejný den a

hodinu.

 

V případě, že klient dochází na skupinové poradenství, není vyloučena

možnost, aby docházel i na individuální.

 

Pokud se klient na sezení nemůže dostavit, omlouvá se minimálně 24

hodin předem, jinak je sezení hrazeno v plné výši.

 

ZPĚT