Individuální psychoanalytické poradenství

 

Četnost sezení určuje klient dle svých potřeb a časových možností.

 

Sezení trvá 50-60 minut.

 

Sese může být vedena po telefonu, Skype, formou SMS s úhradou

podle ceníku.

 

Pokud se klient na sezení nemůže dostavit, omlouvá se minimálně 24

hodin předem, jinak je sezení hrazeno v plné výši.

 

ZPĚT