Krizová intervence

 

Jednorázová případně opakovaná sezení při řešení neočekávaných

situací.

 

Sezení trvá 50-60 minut, probíhá formou individuální, párové či rodinné –

dle dané situace.

 

Sese může být vedena po telefonu, Skype, formou SMS s úhradou

podle ceníku.

 

Pokud se klient na sezení nemůže dostavit, omlouvá se minimálně 24

hodin předem, jinak je sezení hrazeno v plné výši.

 

ZPĚT