Individuální psychoanalytické poradenství

 

Psychoanalytické poradenství je „běh na dlouhou trať“, minimální doba

trvání je 6 měsíců, ideální je 200 hodin sesí, tedy 2 roky.

Sese trvá 50 - 60 minut, klient se s konzultantkou schází v pravidelných

 intervalech 2x týdně, nejlépe ve stejný den i hodinu tak, aby přesně

zapadla do klientova životního cyklu, nebyla něčím „navíc“.

 

Pokud je klient pracovně vytížen, může sese trvat 100-120 minut a koná

se 1x týdně.

 

Sese může být vedena po telefonu, Skype, formou SMS s úhradou

podle ceníku.

 

Pokud se klient na sezení nemůže dostavit, omlouvá se minimálně 24

hodin předem, jinak je sezení hrazeno v plné výši.

 

ZPĚT