VŠEDNÍ DEN VŠEDNÍ DEN VÍKEND NEBO STÁTNÍ SVÁTEK
8:00 - 18:00 hod. 18:00 - 8:00 hod.
INDIVIDUÁLNÍ SESE - 50-60 minut 350 Kč 700 Kč 700 Kč
Kancelář, telefon, Skype
SKUPINOVÁ SESE - 90 minut 70 Kč 90 Kč 90 Kč
Kancelář (1 klient)
KRIZOVÁ INTERVENCE - 50-60 MINUT 350 Kč 700 Kč 700 Kč
Kancelář, telefon, Skype
INFO PO TELEFONU NEBO SKYPE 90 Kč 180 Kč 180 Kč
každých započatých 15 minut
PÁROVÉ PORADENSTVÍ - 90 MINUT 550 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč
Kancelář
RODINNÉ PORADENSTVÍ - 90-120 MINUT 550 Kč 1 100 Kč 1 100 Kč
Kancelář (rodina)
INFO PO SMS 10 Kč 20 Kč 20 Kč
1 zpráva (příchozí nebo odchozí)
Uvedené ceny jsou smluvní v českých korunách. Jejich platnost je od 1. září 2012 a může se v průběhu terapie měnit.

ZPĚT